Tag: trẻ em làm trung tâm

Ninh Thuận: Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

Ninh Thuận: Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ...

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo tham vấn lồng...