Tag: trẻ em mắc COVID -19

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi hỗ trợ trẻ em mắc COVID -19

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi hỗ trợ trẻ em mắc COVID...

Tính đến ngày 28/5, Việt Nam có 198 trẻ em thuộc diện F0, chiếm khoảng 6% tổng số...