Tag: trẻ em tộc người Đan Lai

Gặp mặt động viên, hỗ trợ trẻ em tộc người Đan Lai và trẻ em dân tộc thiểu số vượt khó

Gặp mặt động viên, hỗ trợ trẻ em tộc người Đan Lai và trẻ...

Chiều 3/10, tại Cửa Lò (Nghệ An), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình...