Tag: trẻ em tự kỷ

Quảng Ninh: 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế

Quảng Ninh: 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối...

Để từng bước giúp trẻ rối nhiễu tâm trí, tự kỷ và gia đình trẻ được tiếp cận các...

Hà Nội triển khai chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ

Hà Nội triển khai chương trình trợ giúp xã hội và phục...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về thực hiện chương trình...