Tag: trẻ em Việt Nam

Nhật Bản hỗ trợ 5,7 triệu USD bảo vệ trẻ em Việt Nam trước biến đổi khí hậu

Nhật Bản hỗ trợ 5,7 triệu USD bảo vệ trẻ em Việt Nam trước...

Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ 5,7 triệu USD để trang bị những kiến thức, kỹ năng...

Khởi động dự án chăm sóc tại bệnh viện cho bà mẹ, trẻ em Việt Nam

Khởi động dự án chăm sóc tại bệnh viện cho bà mẹ, trẻ em...

Dự án do Nga hỗ trợ và nhằm mục đích chấm dứt tình trạng tử vong có thể phòng ngừa...