Tag: trẻ khuyết tật

Định Hoá (Thái Nguyên) chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Định Hoá (Thái Nguyên) chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc...

Toàn huyện Định Hóa hiện có 203 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa được hưởng trợ...