Tag: trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 -...

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi...