Tag: trẻ tự kỷ

Phát hiện tự kỷ sớm - Những thời điểm quan trọng đồng hành cùng con

Phát hiện tự kỷ sớm - Những thời điểm quan trọng đồng hành...

Nếu được phát hiện, can thiệp sớm từ khi trẻ 2-3 tuổi và thậm chí là ngay từ 6 tháng...