Tag: Triển lãm

Khai trương triển lãm thành tựu đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Khai trương triển lãm thành tựu đảm bảo thúc đẩy quyền...

Sáng nay 24/12/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh...