Tag: Trung tâm An sinh TP.HCM

TP.HCM chuyển gần 1.800.000 túi an sinh đến các quận, huyện, TP Thủ Đức

TP.HCM chuyển gần 1.800.000 túi an sinh đến các quận, huyện,...

Trung tâm An sinh TP.HCM cho biết, đơn vị đã chuyển gần 1.800.000 túi an sinh đến...