Tag: Trung tâm Cấp cứu 115

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không được từ chối các ca F0

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không được từ chối...

Trung tâm Cấp cứu 115 có trách nhiệm điều phối các ca nhiễm F0 không triệu chứng...