Tag: Trung tâm Chăm sóc Giáo dục Hướng nghiệp Trẻ Khuyết tật trí tuệ Phúc Tuệ

Ngôi nhà của hơn 1.000 trẻ khuyết tật

Ngôi nhà của hơn 1.000 trẻ khuyết tật

Hơn 10 năm qua, những đứa trẻ sinh ra mang theo sự khiếm khuyết vẫn có một "điểm...