Tag: Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên

Triển khai chương trình ATM Việc làm cộng đồng và ATM Phòng trọ cộng đồng hoạt đồng trên địa bàn TP.HCM

Triển khai chương trình ATM Việc làm cộng đồng và ATM Phòng...

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp...