Tag: Trung tâm CSAGA

Tỉ lệ mất việc làm và thất nghiệp của nữ giới tăng cao do ảnh hưởng bởi Covid-19

Tỉ lệ mất việc làm và thất nghiệp của nữ giới tăng cao...

Do ảnh hưởng của Covid-19, sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em bị tác động tiêu cực vì...

13 khuyến nghị về hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong dịch COVID-19

13 khuyến nghị về hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong...

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và...