Tag: Trung tâm dịch vụ việc làm

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình chủ động bảo đảm an sinh xã hội

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình chủ...

Năm 2019, tiếp tục đánh dấu một bước phát triển của ngành Lao động – Thương binh...