Tag: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang

Đảm bảo sức khỏe của các thương, bệnh binh trong đại dịch

Đảm bảo sức khỏe của các thương, bệnh binh trong đại dịch

Trú chân ở nơi đang là tâm điểm của cả nước về dịch Covid -19, để bảo vệ sức khỏe...