Tag: trung tâm giám sát an toàn thông tin

Quảng Nam triển khai trung tâm giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống dùng chung toàn tỉnh

Quảng Nam triển khai trung tâm giám sát an toàn thông tin...

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam công bố Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của...