Tag: Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Hàn

Giáo dục giới tính và bình đẳng giới cho thanh thiếu niên Việt Nam-Hàn Quốc

Giáo dục giới tính và bình đẳng giới cho thanh thiếu niên...

Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Hàn (KCCC) phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên...