Tag: Trung tâm II Hà Lan

Trung tâm II Hà Lan hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Điện Biên

Trung tâm II Hà Lan hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí cho trẻ...

Từ ngày 5/4 đến hết ngày 10/4, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên phối hợp với Bệnh...