Tag: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Tập huấn công tác thu thập dữ liệu chất lượng dịch vụ hỗ trợ bạo lực trên cơ sở giới

Tập huấn công tác thu thập dữ liệu chất lượng dịch vụ hỗ...

Ngày 18/3, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã diễn ra hội thảo tập huấn "Tăng...