Tag: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Trợ giúp và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 50 người khuyết tật

Trợ giúp và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 50 người...

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Trung tâm Công...