Tag: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người phòng COVID-19

Tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông...

Mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra văn bản gửi tới Ban, Viện Trung...