Tag: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ

6 tháng đầu năm 2022: Hơn 1.400 lượt phụ nữ được vay vốn phát triển sinh kế

6 tháng đầu năm 2022: Hơn 1.400 lượt phụ nữ được vay vốn...

Đó là tên gọi của Dự án được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối...