Tag: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Trao tặng triệu bữa cơm cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19

Trao tặng triệu bữa cơm cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19

Tiếp nối thành công của năm 2020, chương trình “Triệu bữa cơm 2021” được tái khởi...