Tag: Trường THCS Nguyễn Quốc Ân

Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh

Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Sở Giáo dục và...