Tag: trường trung học cơ sở

Xây dựng không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong 20 trường trung học cơ sở tại Hà Nội

Xây dựng không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình...

Ngày 24/11 tại Hà Nội, tổ chức Plan International Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội...