Tag: TS Vijay Sakhuja

Học giả Ấn Độ ca ngợi Việt Nam coi trọng trách nhiệm quốc tế một cách bình đẳng

Học giả Ấn Độ ca ngợi Việt Nam coi trọng trách nhiệm quốc...

Hai học giả Ấn Độ đã có những bài viết về thành tích chống dịch COVID-19 tại Việt...