Tag: TS. Bác sĩ Phạm Quang Thái

Cuộc chiến với Covid-19 năm thứ ba

Cuộc chiến với Covid-19 năm thứ ba

Theo TS. Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện...