Tag: tù chung thân

Người được xét đặc xá phải đáp ứng 7 điều kiện

Người được xét đặc xá phải đáp ứng 7 điều kiện

Đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, bị kết án...