Tag: tự do báo chí

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin trong...

Hiến pháp năm 2013 (Điều 25) quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do...

Bộ Ngoại giao bác bỏ báo cáo sai sự thật về tự do báo chí ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao bác bỏ báo cáo sai sự thật về tự do báo chí...

Tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rất rõ thông qua sự phát...