Tag: tự do ngôn luận

UNESCO thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin và sự an toàn của các nhà báo

UNESCO thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin...

Trong Kỳ họp thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền, UNESCO đã đưa ra các tuyên bố về ba...

Chủ động phòng, chống lợi dụng tự do ngôn luận trên không gian mạng

Chủ động phòng, chống lợi dụng tự do ngôn luận trên không...

Ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào từng điều kiện và bối cảnh cụ thể mà Nhà nước đưa...