Tag: tử hình

Nhiều điểm mới về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc có hiệu lực từ 1/12

Nhiều điểm mới về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm...

Thông tư liên tịch số 02/2020 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/12, trong đó quy định...

Phải kiểm tra nữ tử tù có thai không trước khi tử hình

Phải kiểm tra nữ tử tù có thai không trước khi tử hình

Thông tư liên tịch số 02 năm 2020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án...