Tag: tư vấn

Nhiều mô hình, mạng lưới tư vấn, khám bệnh online miễn phí mùa dịch COVID-19

Nhiều mô hình, mạng lưới tư vấn, khám bệnh online miễn...

Nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân, đặc biệt ở những nơi thực hiện giãn...