Tag: tư vấn pháp luật

Hà Nội: Duy trì Hội đồng tư vấn pháp luật cho phụ nữ và trẻ em

Hà Nội: Duy trì Hội đồng tư vấn pháp luật cho phụ nữ và...

Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyên...