Tag: tuấn huấn thông tin

(Thiệu Phong) Quảng Trị tập huấn an toàn thông tin mạng cho cán bộ

(Thiệu Phong) Quảng Trị tập huấn an toàn thông tin mạng...

Mới đây, UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ...