Tag: tuổi hưu

Đề xuất chỉ được rút 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi hưu

Đề xuất chỉ được rút 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu...

Dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa trình Chính phủ đã đưa ra 2 phương án...

BHXH Việt Nam thông tin về đề xuất chỉ được rút 8%/lần khi chưa đến tuổi hưu

BHXH Việt Nam thông tin về đề xuất chỉ được rút 8%/lần...

Trong nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, một trong các phương án đang được đề...