Tag: Tuổi thọ trung bình

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng từ 65,2 tuổi lên 73,6 tuổi

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng từ...

Ngày 21/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân...