Tag: Tuổi thọ trung bình của người Việt

Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng cao

Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng cao

Theo Tổng cục Thống kê, tuổi thọ bình quân từ lúc sinh tại Việt Nam đã liên tục...