Tag: Tùy viên báo chí Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Việt Nam đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

Việt Nam đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Hoa Kỳ và Việt Nam luôn phối...