Tag: tuyên bố quyền con người

Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (2012) có những nội dung cơ bản gì?

Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (2012) có những nội dung cơ...

“Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN“ được người đứng đầu các quốc gia/ chính phủ trong...