Tag: tuyển dụng lao động

TP.HCM giải quyết việc làm cho gần 110.000 người

TP.HCM giải quyết việc làm cho gần 110.000 người

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH) cho biết, từ đầu năm 2022 đến...