Tag: Tuyên ngôn độc lập

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và...

Cách đây 75 năm, sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám, ngày mùng 2 tháng 9 năm...