Tag: tuyên ngôn về thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày...