Tag: tuyên truyền bảo vệ rừng

Bắc Kạn tuyên truyền bảo tồn đa đạng sinh học, bảo vệ rừng cho người dân

Bắc Kạn tuyên truyền bảo tồn đa đạng sinh học, bảo vệ rừng...

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng chỉ đạo các ngành chức năng, các địa...