Tag: tuyên truyền bầu cử

Những cách tuyên truyền bầu cử độc đáo ở Gia Lai

Những cách tuyên truyền bầu cử độc đáo ở Gia Lai

Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc thiểu số, đi từng buồng giam, “đi từng ngõ,...