Tag: UBND tỉnh Nghệ An

Nghệ An hỗ trợ gần 26 tỷ đồng cho hơn 16.000 lao động gặp khó khăn

Nghệ An hỗ trợ gần 26 tỷ đồng cho hơn 16.000 lao động gặp...

Ngày 3/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 521/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh...