Tag: ứng dụng PC-COVID

Hướng dẫn gửi phản ánh thông tin tiêm vaccine Covid-19 mũi 3

Hướng dẫn gửi phản ánh thông tin tiêm vaccine Covid-19...

Hiện nay, nhiều trường hợp dù đã tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 nhưng vẫn chưa có thông...