Tag: ứng dụng S-Health

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi qua ứng dụng S-Health

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi qua ứng dụng S-Health

Ngày 29/9/2021, S-Health - ứng dụng di động đầu tiên cung cấp thông tin và dịch...