Tag: ứng phó với thiên tai

UNICEF trang bị kỹ năng, vật chất ứng phó với thiên tai cho trẻ em Quảng Nam

UNICEF trang bị kỹ năng, vật chất ứng phó với thiên tai...

Với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao và thương mại Australia, Quỹ Nhi đồng...