Tag: UNHRC

Sau vụ đảo chính ở Sudan, Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua nghị quyết lên án gay gắt

Sau vụ đảo chính ở Sudan, Hội đồng Nhân quyền LHQ thông...

Ngày 5/11, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) nhất trí thông qua nghị quyết...